Scroll Top

NĂNG LỰC
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Shey Lee có một đội ngũ chuyên nghiệp để phát triển và thiết kế tùy chỉnh của bạn giải pháp đĩa xích và bánh răng. Với nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông không gian, sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống đĩa xích và bánh răng mà chúng tôi có thể sản xuất các bộ phận được chế tạo chính xác cho nhu cầu công nghiệp, nông nghiệp hoặc máy móc của bạn. Chúng tôi có thể tùy chỉnh các bộ phận của bạn ngày hôm nay!