Scroll Top

Thông số kỹ thuật của vỏ ngoài khớp nối dây chuyền con lăn.

Thông số kỹ thuật của vỏ ngoài khớp nối dây chuyền con lăn.

Thông số kỹ thuật của vỏ ngoài khớp nối dây chuyền con lăn.

Thân chính của khớp nối bao gồm một bánh xích và một dãy xích.

Vỏ khớp nối được làm bằng hợp kim nhôm .