Scroll Top

NĂNG LỰC
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Tại Shey Lee, chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra bộ đĩa xích và bánh răng tốt nhất cho thiết bị và máy móc tiên tiến của bạn. Tất cả các bộ phận được đóng gói và sẵn sàng vận chuyển đều phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo các bộ phận của bạn hoạt động ở tiêu chuẩn cao nhất.

KIỂM TRA TRONG QUY TRÌNH

Tại Shey Lee, chúng tôi kiểm tra từng bước trong quá trình xử lý các bộ phận hàng hoá của bạn.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI CÙNG

Trước khi đĩa xích của bạn được đóng gói, chúng tôi kiểm tra các thông số kỹ thuật theo bản vẽ .

ĐÓNG GÓI

Chúng tôi đóng gói tất cả các hàng hoá của bạn trong bao bì kín để vận chuyển an toàn .

ISO 9001:2015