Scroll Top

Các sản phẩm

Tại Shey Lee, chúng tôi đã sản xuất đĩa xích và bánh răng từ năm 1976. Chúng tôi có đủ loại bộ đĩa xích, bánh răng và xích con lăn. Các giải pháp tùy chỉnh và đĩa xích lớn lên tới 2M (2000mm) là đặc sản của chúng tôi. Chúng tôi cũng có tất cả các bộ phận cần thiết như khớp nối, trục và ống lót cho máy hoặc ứng dụng công nghiệp của bạn.

Hệ thống lưu trữ và truy cập tự động ASRS .

Liên tục nâng cấp công nghệ tiên tiến để cải tiến quy trình sản xuất và tích cực đầu tư vào thiết bị sản xuất mới nhất để theo đuổi sự tăng trưởng, duy trì nguyên tắc thiện chí và trở thành nhà cung cấp giải pháp đĩa xích đáng tin cậy nhất.