Scroll Top
liên hệ
liên hệ

Shey Lee là nhà sản xuất chuyên nghiệp các loại bánh răng và đĩa xích nhỏ, vừa và lớn. Chúng tôi có đầy đủ năng lực sản xuất nội bộ để tạo ra các giải pháp bánh xích và bánh răng phù hợp cho bạn.