Scroll Top

NĂNG LỰC
DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Máy tiện đứng CNC OM- NEO EX
đường kính ngoài tối đa 1800mm
Máy phay lăn răng
đường kính ngoài tối đa 2000mm
NĂNG LỰC
THIẾT BỊ DO LƯỜNG VÀ KIỂM TRA CHÍNH